Ženy mají "buňky" na techniku. Oslovme je!

21. 11. 2016|  Ze světa techniky

Obrázek k článku

Přetrvávající podprůměrné zastoupení žen v technice představuje nejen problém spojený se společenskými stereotypy, ale také překážku ekonomického růstu. V obecné rovině sehrávají technické obory na trhu klíčovou roli a výrazně podporují konkurenceschopnost státu. Dle výsledků průzkumů Českého statistického úřadu problém nízkého zájmu o technické obory pramení již z prostředí vysokých škol. Počet studentů, kteří se hlásí na technické obory představuje pouze 26% z celkového počtu studentů hlásících se na vysoké školy. V roce 2016 se jednalo o 22 300 studentů zapsaných na technické vysoké školy z celkového počtu 84 700 celkem zapsaných studentů. A pouze 33% z tohoto počtu tvoří ženy.

new-piktochart_17996667_929dec53037d4a53f400000b03f51bf10198f7cb

Stereotypy

Odpovědi na otázky týkající se nedostatku žen v technice se setkávají ve dvou bodech – předsudky a neinformovanost. Žena v technice je obraz, na který je často pohlíženo skepticky. Po dlouhou dobu platilo nepsané pravidlo, že ženy na techniku „nemají buňky“. Tenhle předsudek evokoval prostou implikaci, že nepřítomnost žen v technice je normální a přirozená, a tudíž se technické obory staly více méně výsadou mužské části populace. Průvodním jevem byla také často slabá informovanost žen o možnostech studia technických oborů a nízká sebedůvěra. Dost ale k negativům, genderová diverzita v technice má smysl!

Uplatnění a vyhlídky budoucích trendů

Technické zaměření v současnosti nabízí celou řadu výhod a benefitů. Jedná se především o pracovní uplatnění. Techničtí pracovníci jsou zpravidla vysoce cenění, a tudíž  jim téměř nehrozí nezaměstnanost. Pořád více se mluví také o výhodách genderové diverzity v oboru, která v důsledku odlišného pohledu na věc může přinést nová řešení. Genderová diverzita podporuje také vyvážené pracovní prostředí. Ženy navíc představují poloviční podíl konečných spotřebitelů a uživatelů technických produktů. Z tohoto důvodu je účast žen na jejich produkci vítaná a podnětná.

Z průzkumů zaměstnanosti u zahraničních technických a IT magnátů vyplynulo, že společnost Apple zaměstnává na technických pozicích 20% žen, u korporací Google a Microsoft se pohybujeme okolo 17%, Facebook zaměstnává 15% žen.

A jaký trend ukazují domácí data?

Jelikož se v Talentice zaměřujeme na motivaci žen pro technické a IT obory a chceme bořit stereotypy, které nedávají ženám v tomto odvětví prostor, rozhodli jsme se prozkoumat, kolik žen je v naší interní databázi a jaké pozice si nejčastěji vybírají. Z průzkumu vyplynulo, že z celkového počtu kandidátů na technické a IT pozice v uplynulém roce, tvoří ženy pouze 11%. Nejvíce žen se nám podařilo umístit v oborech kvality, logistiky a technologie. Mezi tři nejčastěji obsazované pozice patří inženýrka kvality, specialistka logistiky a nákupčí.

women-in-tech_17793262_2897ff639e61cd0be6665d174cf99a64fd0c6909

Být Geekette je in!

Manuálně zdatných žen nebo žen majících blízký vztah k přírodním vědám je, a vždy bylo, spousta. Řada z nich se však technickým oborům vyhýbá buď ze strachu před náročným studiem nebo z důvodu převahy mužského zastoupení. Ku příkladu, do světa IT prostřednictvím studia vstupuje v současnosti pouhých 18% žen. Toto procento by však mohlo markantně narůst při vylepšení informačního toku a přiblížení obsahové náplně technických oborů.

Zájem o technologie a rozšiřování znalostí žen v technice a IT se v dnešní době snaží podporovat stále více iniciativ. Jejich hlavním záměrem je vytvořit prostředí, které je ženám blízké a ve kterém se maximalizuje prostor pro realizaci jejich nápadů a projektů.

Příkladem zahraničních iniciativ jsou WomenInTechnology nebo Geekettes. V Čechách působí analogicky skupina Czechitas, pořádající pravidelné kurzy a workshopy. I prostřednictvím těchto aktivit se ženám dostává podpory jejich zájmu o techniku a informační technologie.

Svět techniky a IT se opravdu ženám pořád více otevírá. Účast žen ve zmíněných iniciativách a jejich příspěvky a účast na technických konferencích přestávají být raritou. Nebojte se proto projevit svůj zájem, rozvinout potenciál a najít svoje místo ve světě techniky! Cherchez la (tech) femme. 

Zdroje dat

Český statistický úřad

https://www.womenwhocode.com/blog/129

https://www.cnet.com/news/women-in-tech-the-numbers-dont-add-up/

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Souhlasím