Lean s tebou. Štíhlá výroba a její principy

12. 3. 2018|  Ze světa techniky

Obrázek k článku

Opravdovou atrakcí průmyslového managementu je již pár let zavádění principů štíhlé výroby, Lean managementu, Six sigma apod. Úspěšnost implementačních strategií se stále zlepšuje, ale popravdě, stále je k čemu se vracet.

‚Štíhlá výroba‘ vypadá jako balík nástrojů, technik a postupů, které je nutné zavést, jinak se nepohneme z místa a očekávání zákazníka („ … vy neaplikujete lean? …) nebude naplněno. Učenci se všemožně snaží prosadit myšlenku, že štíhlé principy mohou být aplikovány v jakémkoli průmyslovém oboru. Nám však toto všechno připadá jako nesourodá množina. A proto povoláme lean manažera anebo procesního technika anebo koordinátora Six sigma…

Krok je to logický, ovšem i podniky mají svoji paměť a její velká část je v lidech samotných. Z toho je potřeba vycházet, stejně jako z toho, že jsou to opět lidé, na kterých je implementace Lean managementu postavena. Zcela zásadní je posunout postoj lidí ke kontinuálnímu a udržitelnému zlepšování. Právě lidský faktor je ten, který by měly programy implementace Lean principů obsahovat.

lean

Zdroj obrázku: https://www.videoblocks.com/video/lean-manufacturing-word-cloud-text-design-animation-ryqa_mnagj1fjkurl

Jedná se o klíčový pohled na Lean a pouze takto se vyhneme opakování chyb v implementaci tak, jak jsou uváděny v neúspěšných projektech.

Neschopnost udržet neustálé zlepšování je příčinou neúplného pochopení koncepce a účelu štíhlé výroby.

Faktory úspěšnosti implementace štíhlé výroby

Zde uvedené základní faktory ovlivňující úspěšnost implementace štíhlé výroby musí být integrovány do konceptu a rámce implementace1.

(1) Expertní tým – použití zkušeného týmu k poskytování poradenství a řízení procesu implementace. Poskytuje znalosti, provádí školení, poradenství a konzultace.

(2) Situační analýza – hodnocení současné situace organizace. Definuje rozdíl mezi očekávanými výsledky a současnou situací, prověřuje všechny organizační vlastnosti společnosti, poskytuje analýzu kontextu organizace, identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby organizace.

(3) Plán komunikace – nastavení procesů komunikace zainteresovaných stran na všech úrovních. Zajišťuje posouzení vhodnosti komunikačních nástrojů, eliminuje nedorozumění a nesprávné interpretace a definuje role a odpovědnosti.

(4) Tréninkový proces – vzdělávací programy pro zaměstnance a manažery. Eliminuje odpor zaměstnanců z důvodu neznalosti, zajišťuje odbornou přípravu a hodnocení výsledků vzdělávání a vytváří předpoklad pro přijmutí závazku.

(5) Lean nástroje – rukověť procesu implementace. Začleněním do praxe se zajistí efektivita a kvalita procesu implementace. Důležitý je vhodný výběr Lean nástrojů, pochopení nástrojů a jejich správné uplatnění.

(6) Mapování toku hodnot – zvýraznění několika druhů problémů v procesech. Umožňuje prošetření procesů a identifikaci přidané hodnoty a činnosti bez přidané hodnoty (ztrát). Dále identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit a podporuje rozhodování kde odstraňovat ztráty.

(7) Prověření dosažené úrovně – přezkoumání minulých záznamů implementace štíhlé výroby. Přezkoumání musí být provedeno před zahájením implementace. Umožňuje poučení z předchozích realizací štíhlé výroby a použití nástrojů lean managementu. Získané informace poslouží pro budoucí přezkoumání za účelem srovnání

(8) Posouzení výsledků – zhodnocení výsledků štíhlé výroby. Sledování úrovně úsilí implementace, porovnání jednotlivých oblastí výkonnosti organizace a poskytnutí autentických výsledků.

(9) Monitorování a kontrola – sledování, revize a regulace výkonů a pokroku implementace. Monitoring a kontrola je součástí plánování. Účelem je porovnávat stav implementace s plánem a měření skutečného výkonu. Zprostředkovaně reguluje polevování v úsilí a návratu k metodám před implementací štíhlé výroby.

Studie 28 použitých implementačních strategií uveřejněná v Production & Manufacturing Research1 zkoumala použitelnost přístupů k implementaci Lean a uvádí klíčovou úlohu použití implementačního rámce v pohledu faktorů úspěšnosti ovlivňujících implementaci (podrobněji viz Studie1.)

Rámec implementace v projektovém pojetí

Robustní štíhlá výroba se vykazuje strukturovanou koncepcí a plánem, vhodnými a srozumitelnými nástroji a propracovaností do podrobností. Implementační procesy jsou potom natolik komplexní, aby byly srozumitelné pro praktiky.

Nejúspěšnější iniciativy bývají ty, které byly zavedeny jako rámce v pojetí projektového řízení. Například pojetí konceptu World Class Manufacturing (WCM) využívá konceptu 10 pilířů, kde oba krajní pilíře držící atiku pantheonu se věnují bezpečnosti vnitřní (Safety) a vnější (environment) a samozřejmě není opomenut pilíř rozvoje kompetencí (People development). V ČR je WCM úspěšně implementován ve velmi odlišných výrobních podmínkách jako jsou SAINT-GOBAIN, Iveco nebo AUTOMOTIVE LIGHTING.

Pilíře konceptu World Class Manufacturing3

Pilíře konceptu World Class Manufacturing. Zdroj obrázku: http://arblog.inglobetechnologies.com/?p=2032

Rozvoj je v rámci projektu implementace veden paralelně v jednotlivých pilířích. Fáze implementačního rámce zahrnují koncepční návrh, realizaci, implementaci a vyhodnocení a úplnou fázi transformace v postupných krocích s využitím Road map. Monitorovací a kontrolní proces je integrován do všech fází, aby bylo zajištěno, že očekávané výsledky jsou plněny. Nevyhnutelné je paralelní akceptování a respektování lidských i technických faktorů. Výsledky dostupné např. na stránkách skupiny MAGNETI MARELLI, kam patří již zmíněná Automotive Lighting z Jihlavy jsou více než výmluvné 2.

Hospodářské výsledky implementace Lean v číslech MAGNETI MARELLI 2012 – 2013. Zdroj obrázku: http://start-sustainability.magnetimarelli.com/en/2013/economic-sustainability/economic-performance.html

Výhodou projektových procesů je zhodnocení výstupů jednotlivých fází jako vstupů do další fáze. Procesy umožňují, aby bylo zavedeno provádění jednotlivých sekvencí od koncepční fáze až po fázi dokončení implementace štíhlé výroby.

Rámec projektového typu vzbuzuje v zaměstnancích důvěru, umožňuje transparentnost činností a výsledků a tím i motivaci. Protože štíhlá výroba stojí velké úsilí.

Autor: Martin Čuhel


Zdroje:

  1. Sherif Mostafa, Jantanee Dumrak & Hassan Soltan (2013) A framework for lean manufacturing implementation, Production & Manufacturing Research, 1:1, 44-64, DOI:10.1080/21693277.2013.862159
  2. http://start-sustainability.magnetimarelli.com/en/2013/economic-sustainability/economic-performance.html
  3. http://arblog.inglobetechnologies.com/?p=2032

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Souhlasím